facebook twitter google plus
russian flag britain flag montenegro flag

KOMPANIJA

„LD GRADNJA“ D.O.O. građevinska je kompanija iz Nikšića osnovana 2007. godine. Kompanija svoju djelatnost obavlja u sklopu sistema firmi LD Group iz Nikšića, Crna Gora Inžinjering iz Moskve i Montenegro Inžinjering iz Moskve.

Radno tijelo „LD Gradnje“ čine radnici i stručni kadar nekadašnjeg Građevinskog preduzeća Crna Gora iz Nikšića. Trud, rad, redovno usavršavanje i širenje znanja i vještina naših zaposlenih doprinose neprestanom rastu i neospornom kvalitetu naših usluga.

Garant kvaliteta Društva „LD Gradnja“ jeste pedesetogodišnje graditeljsko iskustvo zaposlenih i izvršnog kadra.

Potvrda kvaliteta su više od 1.500 izgrađenih objekata na teritoriji Crne Gore i Rusije.

Do sada smo izgradili više od 5.000 stanova, 17 hotela, kao i veliki broj poslovnih i proizvodnih objekata.

Visoka ocjena naših investitora i poslovnih partnera daju nam podstrek u nastojanju da organizaciju i kvalitet građevinskih radova podignemo na visoki medjunarodni nivo.

Ni hladne ruske zime, ni otežani uslovi rada nijesu uspjeli da nas zaustave i uspore.

Već 18 godina „LD Gradnja“ prisutna je na zahtjevnom ruskom tržištu.

Naš stručni kadar i radnici osposobljeni su da kvaliteteno izvedu tehnički zahtjevne i složene građevinske konstrukcije.

Osnovne djelatnosti na kojima se zasniva naša razvojna strategija su:

  • Projekti «ključ u ruke» ;
  • Izgradnja i projektovanje;
  • Izvođenje građevinskih, zanatskih, hidrotehničkih i drugih radova, kao i rekonstrukcije, restauracije, dogradnje i proširenja objekata;
  • Niskogradnja - saobraćaj, uređenje terena, geodetski poslovi;
  • Projektovanje i izvođenje enterijera;
  • Montažno-demontažni radovi, instalacije, održavanje i remont industrijskih objekata;
  • Održavanje i remont izvedenih objekata.

U skladu sa zahtjevima savremenog međunarodnog tržišta, ciljevi „LD Gradnje“ usmjereni su ka unapređenju poslovne i stručne saradnje, stalnim usvajanjem novih znanja i vještina zaposlenih, primjenom novih tehnologija i obnavljanjem mehanizacije.

Opremljeni smo i osposobljeni za izvodjenje svih vrsta građevinskih radova. Savremeni alati i materijali, oplata sistema „DALLI“ i „DOKA“, uz znanje i iskustvo naših radnika, garancija su uspješno završenih građevinskih projekata.

Kvalitet u predviđenom roku – to je princip koga se oduvijek pridržavamo.